UNIBALTIC CREWING

OBSŁUGA SPRAW MARYNARZY

Zgodnie z konwencją MLC 2006 marynarze mają prawo do składania pism do armatora jak i do władz państwa bandery. Unibaltic Crewing ma obowiązek pomagać marynarzowi w rozwiązywaniu sporów, które mogą wyniknąć w związku z jego zatrudnieniem. Wszelkie reklamacje należy kierować do Specjalisty ds. Rekrutacji w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).