LUDZIE

TECHNICZNY

Dział techniczny prowadzi bieżący nadzór nad technicznymi aspektami eksploatacji floty w oparciu o przepisy towarzystw klasyfikacyjnych, wymagania państwa bandery, dobrą praktykę morską i najnowsze rozporządzenia i trendy w tej dziedzinie. Celem działalności działu technicznego jest zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji floty i zapobieganie wyłączeniom technicznym. Ponad powyższe do obowiązku działu należy racjonalne gospodarowanie zasobami w ramach budżetu przeznaczonego na statek oraz doradztwo załogom w aspektach bieżącej eksploatacji i prowadzonych prac.

Zadaniami stawianymi przed działem technicznym są:

  • Kontrola i nadzór nad stanem technicznym statków.
  • Kontrola i gospodarowanie budżetem przeznaczonym na statek.
  • Koordynacja wewnętrznych i zewnętrznych zasobów serwisowych.
  • Zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji.
  • Organizacja i nadzór nad remontami bieżącymi, awaryjnymi i stoczniowymi.
  • Nadzór nad statkową dokumentacją ze szczególnym uwzględnieniem certyfikatów.
  • Kontrola przestrzegania procedur firmy, międzynarodowych konwencji i przepisów.