LUDZIE

QMS

Dział Quality Management System (QMS) opracowuje i wdraża procedury zgodne z międzynarodowymi standardami oraz wymogami, które pozwalają na zoptymalizowanie procesów eksploatacyjnych i minimalizację ryzyka wystąpienia wypadków na pokładzie naszych statków oraz zapewnia, że wszelkie procesy, procedury oraz praktyki morskie w naszej flocie  są równoznaczne z ogólnoświatowymi wytycznymi. QMS w firmie ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska w trakcie działań związanych z eksploatacją statków oraz funkcjonowaniem biura. QMS jest nadrzędnym działem sprawującym opiekę nad wszelkimi  działaniami operacyjnymi na statkach naszej floty oraz z biurze. 

Do najważniejszych zadań działu należą:

  • Wspieranie Zarządu, wszystkich działów, pracowników i współpracowników naszej firmy.
  • Zapewnienie odpowiedniej jakości ustalonej wg normy ISO 9001.
  • Udoskonalanie i nadzorowanie ustalonej polityką środowiskowej wg normy ISO 14001:2015.
  • Nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwem osobistego pracowników oraz statków we flocie zgodnie z wdrożonym kodem ISM i kodem ISPS (ISM & ISPS Code).
  • Doszkalanie załóg statków oraz pracowników biurowych w zakresie wdrożonych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (QSHE).
  • Przygotowanie statków pod audyty zewnętrzne (SIRE, CDI, Flaga, Klasa).
  • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, na statkach i w biurze, z wprowadzonych w firmie systemów zarządzania QSHE.
  • Zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa IT w biurze i na statkach.
Icon 1
Icon 1
Icon 1
Icon 1