LUDZIE

OPERACYJNY

Dział operacyjny jest głównym koordynatorem komunikacji pomiędzy armatorem, czarterującym oraz wszystkimi stronami trzecimi zaangażowanymi w podróż statku (agenci, dostawcy bunkrów, odbiorcy, rzeczoznawcy itp.). Głównym zadaniem działu operacyjnego jest monitorowanie i kontrolowanie codziennej eksploatacji statków oraz zapewnienie, że wszystkie zadania są wykonywane zgodnie z procedurami firmy, IBC Code, konwencji MARPOL i ISGOTT oraz uzgodnionymi warunkami umowy czarterowej.

Dział operacyjny jest sercem firmy – koordynuje działania statku z poszczególnymi działami w firmie. 

Do obowiązków operatora należą:

  • Znajomość specyfikacji wszystkich eksploatowanych jednostek.
  • Sprawdzenie możliwości przewozu danego ładunku, fizycznych ograniczeń lub skutków finansowych.
  • Przygotowanie wstępnego sztauplanu, trasy zgodnie z odpowiednimi przepisami, ograniczeniami statku i wymaganiami Klienta.
  • Instruowanie kapitana i agentów portowych w zakresie zleceń na podróże.
  • Planowanie, w ścisłej współpracy z kapitanem statku, lokalnym agentem i brokerem statku, postoju w porcie oraz monitorowanie wydajności zapewniając najlepszy możliwy wynik.
  • Planowanie i zamówienie bunkrów na statek w najbardziej efektywny i bezpieczny sposób.
  • Wystawianie faktur sprzedażowych.
  • Występowanie z roszczeniem o przestój statku.
  • Przygotowywanie raportu emisji CO2 oraz EEOI dla Klientów po zakończonej podróży.
  • Rozliczanie finansowe podróży.