LUDZIE

ZESPÓŁ ROZWOJU

Zespół Rozwoju (Corporate Development & Sustainability) odpowiedzialny jest za wszelkie działania zmierzające do rozwoju firmy między innymi poprzez działania marketingowe, akwizycyjne oraz określanie i realizowanie strategii ESG (Environment, Safety and Governance).

Jesteśmy odpowiedzialni za projekt Ocean of Responsibilities obejmujący w swym zakresie strategię ESG zarówno dla biura jak i floty.

Skupienie obszarów ESG w jednej, spójnej strategii jest kluczowe dla konkurencyjności i wizerunku spółki. Pierwszym krokiem jest identyfikacja i zintegrowanie celów zrównoważonego rozwoju w modelu biznesowym i strategii przedsiębiorstwa, a następnie określenie kluczowych działań w kontekście taksonomii EU i raportowania niefinansowego w obszarach ESG.

Icon 1
Icon 1
Icon 1
Icon 1