ŁAD KORPORACYJNY

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ

System Zarządzania Zgodnością

Compliance/ zgodność oznacza wypełnienie wszystkich obowiązków organizacji. Obowiązki compliance rozumiane są jako wymagania, które organizacja musi spełnić (obowiązujące przepisy prawa), jak również takie, które chce spełnić (dobrowolne zobowiązania, zasady dobrego zarządzania, uznane normy branżowe, etyczne etc.). Wymagania, które dana organizacja przyjmie dobrowolnie jako wiążące, zaliczają się do „kanonu compliance”, a ich niedotrzymanie będzie skutkować takimi samymi konsekwencjami jak złamanie reguł prawnych. 

System zarządzania zgodnością (UCMS) obejmuje wszystkie środki, struktury i procesy, które organizacja ustanawia w celu zapewnienia zgodności.

Pobierz