GRUPA UNIBALTIC

O FIRMIE

Deklaracja Unibaltic

Realizujemy strategię rozwojową, zakładającą ciągłe doskonalenie naszych usług. Tym celom służy między innymi:

  • ciągłe śledzenie zmian na rynku transportu morskiego i szybkie na nie reagowanie, 
  • podnoszenie jakości świadczonych usług, 
  • zacieśnienie stosunków z odbiorcami i dostawcami, 
  • współpraca na zasadzie wzajemnych korzyści.

Misja

Teraźniejszość

Zapewniamy Klientom usługi na najwyższym poziomie, w ścisłej zgodności z:

  • wymaganymi standardami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • brakiem szkodliwości dla ludzi i środowiska,
  • wiarygodnością,
  • oczekiwaniami Partnerów biznesowych,
  • opłacalnością.

Wizja

Przyszłość

Być liderem w branży przewozów ładunków drogą morską i świadczyć kompleksowe usługi przewozowe. 

Dewiza

Motto

Ocean of Possibilities. 

Wartości Unibaltic

Unibaltic

Realizacja usług w zgodzie standardami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Unibaltic

Realizacja usług w zgodzie z oczekiwaniami Partnerów biznesowych

Unibaltic

Wiarygodność i opłacalność