GRUPA UNIBALTIC

HISTORIA

Przysłowie mówi, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Tym krokiem było dla nas proste założenie: stać się firmą zapewniającą kompleksową obsługę przewozów płynnych i sypkich ładunków miedzy portami całej Europy. 

 1. 2003

  Powstaje Unibaltic Sp. z o.o.  Arkadiusz Wójcik i Czesław Kowalak, związani z morzem od czasów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, postanowili zrealizować swoje plany. 

 2. 2004

  Pierwszy rok działalności zwieńczyliśmy zakupem pierwszego własnego chemikaliowca AMONITH. Przez kolejne lata intensywnie rozwijała swoją działalność nawiązując szereg nowych kontaktów, podpisując kontrakty z dużymi, znaczącymi na rynku producentami. 

 3. 2005

  Szeroki rozwój działalności w stopniu pozwalającym na profesjonalne świadczenie usług, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i wzrastającym wymaganiom rynku skłonił nas do otwarcia w 2005 roku oddziału firmy w Gdyni. 

 4. 2008

  W latach 2006-2008 powiększyliśmy eksploatowaną flotę do 5 jednostek. Pozwoliło to osiągnąć roczną zdolność przewozową na poziomie ponad 0,5 mln ton ładunków płynnych.

 5. 2012

  Osiągnęliśmy zdolność przewozową na poziomie 1 mln ton rocznie. Kupujemy kolejny chemikaliowiec, któremu nadajemy nazwę AMONITH. Podtrzymujemy tym samym dziedzictwo statku, który zakończył eksploatację rok wcześniej.

 6. 2013

  Jubileusz 10-lecia Unibaltic w którym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie towarzyszą nam przyjaciele i partnerzy biznesowi. Unibaltic eksploatuje łącznie 7 jednostek - 6 chemikaliowców i 1 masowca. 

 7. 2015

  Zakup pierwszego produktowca klasy flexi - APATYTH. Statek przeznaczony do przewozów czystych produktów rafineryjnych w obrębie Morza Północnego i Bałtyckiego. Konsekwentnie poszukujemy dywersyfikacji portfela ładunkowego, którym bez wątpienia są produkty rafineryjne. 

 8. 2021

  Osiągamy niebagatelny kamień milowy. Zdecydowaliśmy się tym razem nie na zakup, a na budowę nowej jednostki pływającej w Tureckiej stoczni - chemikaliowiec ALVANITH. W kwietniu dokonuje się dziewiczy rejs z Morza Czarnego do Wielkiej Brytanii. 

 9. 2022

  Osiągnęliśmy zdolność przewozową na poziomie 1,5mln ton rocznie. 

 10. 2023

  Jubileusz 20-lecia Unibaltic. Unibaltic eksploatuje łącznie 9 jednostek i planuje zawierać umowy na budowę serii statków. 

Pierwszy rok działalności opiera się głównie na obsłudze dwóch wyczarterowanych jednostek pływających AMARANTH i AMETHYST w małym biurze w Szczecinie, gdzie pracuje zaledwie kilka osób. Samowystarczalność jest dla nas kluczowym celem, począwszy od wyszukiwania odpowiednich ładunków, organizacji ich transportu, kończąc na obsłudze agencyjnej statków w polskich portach. Od samego początku podchodzimy do biznesu armatorskiego w sposób systemowy, uzupełniając go o usługi agencyjne. 

W 2004 roku osiągamy bardzo znaczący kamień milowy – kupujemy pierwszego własnego chemikaliowca AMONITH. Przez kolejne lata intensywnie rozwijamy swoją działalność nawiązując szereg nowych kontaktów, podpisujemy kontrakty z dużymi, znaczącymi na rynku podmiotami. Umożliwia to dalszą sukcesywną rozbudowę floty poprzez kolejne zakupy statków. Tempo rozwoju firmy skłoniło nas do otwarcia oddziału w Gdyni w 2005 roku. W latach 2006-2008 powiększamy eksploatowaną flotę do 5 jednostek, co pozwala nam osiągać średnie roczne wolumeny na poziomie 0,5mln ton. 

Do roku 2010 roku flota powiększa się o kolejne 2 statki, łącznie eksploatujemy już 6 chemikaliowców i 1 masowca. Dwa lata później nasza zdolność przewozowa wzrasta o 100% - średnio przewozimy około 1mln ton rocznie. Dynamiczny rozwój pozwala  Grupie Unibaltic na kolejne zakupy, strategia firmy zakłada wówczas powiększanie floty o 1 jednostkę pływającą rocznie wraz z konsekwentnym odmładzaniem floty. I robimy to z sukcesem. W 2016 roku zarządzamy już 11 jednostkami: 9 chemikaliowcami i 2 masowcami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sukcesywnie odnawiamy flotę, stawiając na coraz młodsze jednostki, takie które będą odpowiadały zapotrzebowaniu rynku. Dla porównania – na początku działalności średni wiek statku wynosił 35 lat. 10 lat później średni wiek oscyluje w granicach 20 lat. W ciągu dekady staliśmy się znaczącym graczem na rynku przewozu płynnych ładunków chemicznych. Nasze starania i aktywność w biznesie zostały docenione, czego wynikiem było wiele prestiżowych nagród np. Gazele Biznesu, Diamenty Forbes'a, Busola Biznesu - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecina w kategorii Firma Roku, czy godło TERAZ POLSKA w kategorii usługi, transport morski ładunków chemicznych.

W latach 2017-2019 Grupa Unibaltic nie tylko inwestuje w nowe statki, ale także w infrastrukturę i ludzi. Ci ludzie, dzięki pasji i zaangażowaniu stali się ekspertami w swoich dziedzinach. Każdy z nich jest doskonale wykształcony i doświadczony w branży morskiej. Obecnie zatrudniamy już ponad 40 wykwalifikowanych pracowników biurowych.

Potencjał firmy, jej dynamiczny rozwój i nieustanna ewolucja pozwalają również na stworzenie programu stypendialnego MentorShip dla wyróżniających się studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie. Studenci objęci programem oprócz pomocy finansowej, mają również gwarancję zatrudnienia po zakończeniu nauki. Politechnika Morska jest kuźnią młodych talentów dla takich firm jak nasza. Nic nie stoi na przeszkodzie by studenci już w trakcie nauki korzystali z wiedzy naszych specjalistów. Efekt takiej współpracy będzie taki, że wyszkolimy świadome załogi i podtrzymamy wysoki poziom profesjonalizmu na naszych statkach. 

Dla realizacji celów polityki jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska Grupa Unibaltic opracowała i wdrożyła system zarządzania jakością i bezpieczeństwem zgodny z wymaganiami Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statku i Zapobieganiem Zanieczyszczeniom – ISM Codem, normą ISO9001:2015 oraz ISO14001:2015. Mając na uwadze bezpieczeństwo i jakość przewozów produktów chemicznych wszystkie statki Unibaltic sukcesywnie przechodzą inspekcje Chemical Distribution Insitute (CDI) oraz Ship Inspection Reporting Programme (SIRE). Powyższe inspekcje są swoistą homologacją komercyjną na przewozy ładunków dla najbardziej uznanych podmiotów na świecie. 

Rok 2020 to nowe wyzwania. Grupa zdecydowała się tym razem nie na zakup, a na budowę nowej jednostki w tureckiej stoczni. To kolejny, ważny krok w rozwoju firmy. Nowy statek ALVANITH zostaje wprowadzony do eksploatacji w kwietniu 2021 roku i od tamtej pory konsekwentnie realizuje przewozy dla naszych klientów. W tym samym roku osiągamy kolejny kamień milowy – roczna zdolność przewozowa przekracza 1,5mln ton. 

Rok 2023 jest dla nas szczególny - to zwieńczenie 20 lat naszej obecności na rynku przewozów morskich. Jesteśmy dumni, że marka Unibaltic od 2003 roku wytrwale umacnia swoją pozycję na rynku i jest uznawana za profesjonalnego i godnego zaufania armatora. 

A to dopiero początek…