Unibaltic uruchamia projekt MentorShip we współpracy z Poltechniką Morską

Unibaltic uruchamia projekt MentorShip we współpracy z Poltechniką Morską

Program „MentorShip” polegać będzie na przydzielaniu indywidualnych mentorów dla uczestników programu, którzy zostaną wytypowani wśród studentów drugiego roku Akademii Morskiej w Szczecinie.

Mentorzy będą przekazywać określoną wiedzę merytoryczną w toku trwania kontraktu, by ostatecznie umożliwić uczestnikowi programu wydajną i efektywną drogę awansową oraz w rezultacie – awans oficerski.

Korzyści wynikające z wprowadzenia programu to między innymi:

  • Poprawa jakości metod szkoleniowych,
  • Ułatwienie adaptacji praktykantów na statkach,
  • Wsparcie dla edukacji morskiej jako jedna z inicjatyw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
  • Atut pod kątem wyników TMSA,
  • Narzędzie do utrzymania liczby kadr morskich.