Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików COOKIES, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkii oraz akceptacje postaniowień zawartych w polityce prywatności. Więcej informacji znajdziesz w POLITYCE PRYWATNOŚCI


Struktura

strzałka

Struktura

Osoby pracujące w firmie tworzą młody, prężny i doświadczony zespół, entuzjastycznie nastawiony do osiągania coraz to nowych celów. Każdemu powierzonemu nam zadaniu poświęcamy maksimum uwagi i staranności, tak by było ono perfekcyjnie wykonane. Szybka reakcja na zmiany, nietypowe rozwiązania, profesjonalizm, dzięki tym zasadom razem tworzymy markę Unibaltic!


ZarządZarząd
Asystent zarząduAsystent zarządu
Dział QMSDział QMS
Dział charteringuDział charteringu
Dział handlowyDział handlowy
Dział księgowości i kadrDział księgowości i kadr
Dział agencji i spedycjiDział agencji i spedycji
Dział operacyjnyDział operacyjny
Dział techniczno-zaopatrzeniowyDział techniczno-zaopatrzeniowy
Dział RozwojuDział Rozwoju
pracownicy unibaltic Arkadiusz Wójcik
Arkadiusz Wójcik Preses Zarządu
pracownicy unibaltic Czesław Kowalak
Czesław Kowalak Wiceprezes Zarządu
pracownicy unibaltic Barbara Jankowska
Barbara Jankowska Asystent Zarządu
pracownicy unibaltic Przemysław Buchelt
Przemysław Buchelt Marine Standards Manager +48 605073207
pracownicy unibaltic Michał Budner
Michał Budner QMS Department +48 605073469
pracownicy unibaltic Maciej Kolesiński
Maciej Kolesiński IT Specialist +48 605073243
pracownicy unibaltic Michalina Gucma
Michalina Gucma QMS Department +48605073503
pracownicy unibaltic Grzegorz Piskorski
Grzegorz Piskorski QMS Department +48 605073257
pracownicy unibaltic Marek Iwaniura
Marek Iwaniura Makler Frachtujący +48 605073567
pracownicy unibaltic Grzegorz Mikłaszewicz
Grzegorz Mikłaszewicz Makler Frachtujący +48 609584135
pracownicy unibaltic Rafał Wójcik
Rafał Wójcik Makler Frachtujący +48 605073211
pracownicy unibaltic Przemysław Wójcik
Przemysław Wójcik Specjalista ds. Zaopatrzenia +48 605073251
pracownicy unibaltic Jolanta Porębna
Jolanta Porębna Główna Księgowa
pracownicy unibaltic Karolina Sierek-Krawiec
Karolina Sierek-Krawiec Zastępca Głównej Księgowej
pracownicy unibaltic Marta Tyc
Marta Tyc Specjalista ds. Kadr i Płac / Asystent Głównej Księgowej
pracownicy unibaltic Sylwia Łakoma
Sylwia Łakoma Asystent Głównej Księgowej
pracownicy unibaltic Inez Romanowska
Inez Romanowska Asystent Głównej Księgowej
pracownicy unibaltic Elżbieta Sowa
Elżbieta Sowa Asystent Głównej Księgowej
pracownicy unibaltic Magdalena Barnaś
Magdalena Barnaś Asystent spec. ds. Kadr i Płac/ Asystent Głównej Księgowej
pracownicy unibaltic Ewa Sochacka
Ewa Sochacka Asystent Głównej Ksiegowej
pracownicy unibaltic Hanna Wnuk
Hanna Wnuk Asystent Głównej Ksiegowej
pracownicy unibaltic Wojciech Gumoś
Wojciech Gumoś Agent-Spedytor Morski +48 605073240
pracownicy unibaltic Jakub Kończewicz
Jakub Kończewicz Agent-Spedytor Morski +48 605073202
pracownicy unibaltic Zbigniew Dulewicz
Zbigniew Dulewicz Agent-Spedytor Morski +48 605073195
pracownicy unibaltic Kamil Rej
Kamil Rej Agent-Spedytor Morski +48 605073115
pracownicy unibaltic Maciej Łachański
Maciej Łachański Asystent Agenta-Spedytora Morskiego +48 605073458
pracownicy unibaltic Michał Lesiński
Michał Lesiński Operator Statku +48 605073103
pracownicy unibaltic Karolina Jermak
Karolina Jermak Dział operacyjny +48 605073206
pracownicy unibaltic Maciej Haberek
Maciej Haberek Dział operacyjny +48 605073205
pracownicy unibaltic Jarosław Porębski
Jarosław Porębski Kierownik Działu Technicznego
pracownicy unibaltic Michał Wójcik
Michał Wójcik Superintendent +48 605073053
pracownicy unibaltic Robert Haszler
Robert Haszler Superintendent +48 605073264
pracownicy unibaltic Łukasz Otto
Łukasz Otto Superintendent +48605073421
pracownicy unibaltic Piotr Dąbkowski
Piotr Dąbkowski Asystent Superintendenta +48 605073253
pracownicy unibaltic Ewa Grzeszczak
Ewa Grzeszczak Kierownik działu zaopatrzenia +48 605073203
pracownicy unibaltic Justyna Szubert
Justyna Szubert Asystent specjalisty ds. Zaopatrzenia
pracownicy unibaltic Mariusz Niewadzisz
Mariusz Niewadzisz Asystent specjalisty ds. Zaopatrzenia +48 605073208
pracownicy unibaltic Izabella Wrzesińska
Izabella Wrzesińska Asystent specjalisty ds. Zaopatrzenia +48 605073118
pracownicy unibaltic Anna Iza Olszewska
Anna Iza Olszewska Asystent specjalisty ds. Zaopatrzenia +48 605073191
pracownicy unibaltic Rafał Wójcik
Rafał Wójcik +48 605073211
pracownicy unibaltic Michał Lesiński
Michał Lesiński +48 605073103
pracownicy unibaltic Adam Barecki
Adam Barecki
pracownicy unibaltic Michał Wójcik
Michał Wójcik +48 605073053
pracownicy unibaltic Karolina Jermak
Karolina Jermak +48 605073206

Zarząd

Do obowiązków Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki oraz zarządzanie jej majątkiem. Kierując się interesem Spółki zarząd określa strategię, główne cele działania oraz jest odpowiedzialny za ich wdrożenie. Zarząd organizuje i dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami i ustalonymi dobrymi praktykami.

Asystent zarządu

Główne obszary zajęć asystenta zarządu to czynności związane z prowadzeniem sekretariatu oraz aranżacją i koordynacją terminarza spotkań zarządu. Do głównych obowiązków należy również nadzór nad funkcjonowaniem biura, zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentacji w firmie oraz prowadzenie korespondencji.

Dział QMS

 • zapewnieniamy, że procesy określone w Systemie Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001 oraz w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z Kodem ISM są ustanowione, wdrożone i utrzymywane,
 • monitorujemy aspekty bezpiecznej eksploatacji statków i ochrony środowiska morskiego,
 • współpracujemy z organizacjami certyfikującymi przy planowaniu i przeprowadzaniu audytów QMS, ISM i ISPS Code,
 • współpracujemy z OCIMF i CDI (branżowe koncerny paliwowe i chemiczne) w zakresie inspekcji naszych statków oraz programu TMSA (Tanker Management and Self-Assessment) związanymi z zarządzaniem,
 • przeprowadzamy wewnętrzne audyty związane z systemem zarządzania zarówno na statkach, jak i w biurze,
 • organizujemy szkolenia oraz seminaria dla załóg pływających oraz pracowników lądowych.

Dział charteringu

 • negocjujemy i zawieramy umowy czarterowe na przewóz ładunków statkami własnymi oraz obcymi,
 • planujemy, organizujemy i koordynujemy działania zmierzające do sprawnej realizacji przewozów morskich,
 • poszukujemy ładunków i pośredniczymy w zawieraniu umów na ich przewóz drogą morską.

Dział handlowy

Specjalizujemy się w sprzedaży wszelkiego rodzaju lin, począwszy od lin stalowych standardowych (w średnicach od 1mm do 60 mm) po specjalistyczne nieodkrętne liny przeznaczone na dźwigi, a także liny z tworzyw sztucznych. Posiadamy własny magazyn, w którym znajdują się zapasy lin cumowniczych przeznaczonych dla naszych klientów. Wszystkie proponowane przez nas towary posiadają niezbędne certyfikaty towarzystw klasyfikacyjnych (PRS oraz GL).

Dział księgowości i kadr

 • prowadzimy ewidencję rachunkową firmy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • organizujemy i doskonalimy system wewnętrznej informacji ekonomicznej,
 • prowadzimy gospodarkę finansową,
 • ewidencjonujemy rozliczenia oraz uzgadniamy salda z kontrahentami,
 • prowadzimy windykację naszych wierzytelności.

W ramach działu znajdują się też kadry dbające o to, aby nasi klienci mieli do czynienia z pracownikami kompetentnymi i zadowolonymi ze swojej pracy. To my dostarczamy szeregu informacji, dzięki którym możesz poznać naszą firmę i upewnić się, że masz do czynienia ze stabilnym i godnym zaufania partnerem.

Dział agencji i spedycji

 • organizujemy sprawną obsługę statków zawijających do wszystkich portów polskich,
 • reprezentujemy interesy armatora danego statku w relacjach z firmami kooperującymi,
 • zapewniamy ciągły i aktywny nadzór nad operacjami przeładunkowymi, a poprzez szybką redystrybucję informacji gwarantujemy kompleksową usługę agencyjną,
 • organizujemy przeładunki wszelkich towarów w całej Polsce oraz ich składowanie w magazynach zamkniętych i na otwartych placach, a także w Wolnych Obszarach Celnych

Dział operacyjny

 • eksploatujemy statki w oparciu o aktualne zatrudnienie jednostek, w sposób dający najlepszy możliwy w danej sytuacji efekt ekonomiczny dla Armatora przy uwzględnieniu wymagań obowiązujących systemów, bezpieczeństwa i jakości (ISM, ISO),
 • nadzorujemy i ściśle współpracujemy z dowództwem statków, kontrahentami i działami firmy w celu optymalnego wykonywania zadań eksploatacyjnych,
 • bieżąco prowadzimy ewidencję podroży statków oraz aktualizację danych,
 • dokonujemy terminowej kontroli merytorycznej i rozliczania kosztów portowych rachunków maklerskich, prowizji frachtowych i innych zobowiązań,

Dział techniczno-zaopatrzeniowy

 • nadzorujemy dokumenty i certyfikaty wydane bądź zatwierdzane przez Towarzystwa Klasyfikacyjne i Administracje Morskie,
 • nadzorujemy dokumentację techniczną statku związaną z przestrzeganiem norm i wymagań Towarzystw Klasyfikacyjnych, Administracji i Organizacji Morskich,
 • współpracujemy z Towarzystwami Klasyfikacyjnymi i Administracjami Morskimi,
 • przeprowadzamy inspekcje bieżące statków w czasie ich eksploatacji,
 • utrzymujemy właściwy stan techniczny statków oraz ich wyposażenia,
 • negocjujemy oraz nadzorujemy wykonywanie remontów bieżących i klasowych,
 • zatrudniamy wykonawców do prac remontowych i serwisowych statków,
 • koordynujemy remonty stoczniowe w portach polskich dla armatorów zewnętrznych,
 • realizujemy zaopatrzenie statków w urządzenia, części zamienne, materiały, prowiant.

Dział Rozwoju

Dział Rozwoju (Corporate Development & Sustainability) odpowiedzialny jest za wszelkie działania zmierzające do rozwoju firmy między innymi poprzez działania marketingowe, akwizycyjne oraz określanie i realizowanie strategii ESG (Environment, Safety and Governance).

Jesteśmy odpowiedzialni za projekt Ocean of Responsibilities obejmujący w swym zakresie strategię ESG zarówno dla biura jak i floty.

Projekt i wykonanie: strony internetowe Szczecin - Synteco